Optometry – تست بینایی سنجی

بررسی وضعیت سیستم بینایی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت شغلی از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.

در تمامی مشاغل اختلال در هر کدام از قابلیت‌های سیستم بینایی می‌تواند موارد زیر را بدنبال داشته باشد :

– حوادث ناگوار جانی و یا ضرر و زیان مالی
– تاثیرگذاری بر روی کیفیت کار شاغلین

خدمات قابل ارائه در این مرکز و نیز در محل کار شاغلین در طی معاینات دوره ای :
– سنجش حدت بینایی
– ارزیابی میدان بینایی
– دید رنگی
– دید عمقی
– رفع عیوب انکساری از طریق تجویز عینک
در بررسی و ارزیابی تناسب شغل با شاغل هر کدام از تست‌های فوق بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد.
حضور کارشناسان مجرب اپتومتریست بهمراه متخصصین طب کار در این مرکز، امکان ارائه خدمات متنوع و متناسب را میسر می‌سازد.