نماد پردیس سلامت

مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

معاینات تخصصی دوره ای و قبل از استخدام کارکنان (صنایع،کارخانجات، ادارات، سازمان ها و ...)

ارتباط سریع و آسان

لینک های مفید

تماس با ما

کد پستی

مسیریابی از نقشه

نماد پردیس سلامت

مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

معاینات تخصصی دوره ای و قبل از استخدام کارکنان (صنایع،کارخانجات، ادارات، سازمان ها و ...)

کد پستی

مسیریابی از نقشه