انجام معاینات رانندگان

اخذ کارت سلامت رانندگان به عنوان یکی از مفاد مهم در آیین نامه حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر الزامی است.

با توجه به اهمیت موضوع کلیه رانندگان حرفه‌ای برون شهری پس از طی مراحل معاینات پزشکی کارت سلامت دریافت می‌کنند.

بیشترین عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای، وابسته به خطاهای انسانی است.

به همین دلیل و به منظور کنترل و افزایش ایمنی اعمال برخی محدودیت‌ها برای رانندگان عمومی ضروری است.

به شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل تاکید می گردد که رانندگان فاقد کارت سلامت را به مراکز مجاز طب کار، که از سوی اداره کل برای انجام این کار تعیین شده‌اند معرفی نمایند.

باید معاینات و آزمایشات دقیق بر روی معرفی شدگان درخصوص اختلالات احتمالی بینائی، شنوائی، کلیوی، روحی، تنفسی، فشار خون و نوار قلب و… انجام گردد.

پس از بررسی دقیق آزمایشات، در صورت مشاهده مشکلات جسمانی و… رانندگان را برای معالجه به پزشکان متخصص معرفی می کنند.

نهایتاً پس از طی مراحل کامل درمان مجدداً معاینه و در صورت وجود صحت کامل کارت سلامت آنان صادر می گردد.